Náš tým

Projekt DOKAŽ TO S NÁMI! reaguje na aktuální potřeby skupin osob ohrožených dlouhodobou či opakovanou nezaměstnaností, které sledujeme v rámci poskytování sociálních služeb.

Nabízíme komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek.

Náš projekt je určen pro zájemce znevýhodněné na trhu práce tak, že pro získání a udržení pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti. Podpora je poskytována podle individuálních schopností a potřeb konkrétního člověka.


Náš projekt

Pro koho je projekt určen?

  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané ve věku nad 50 let
  • příslušníky etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigranty a azylanty

Aktuality

Duben

Dne 23. 4. 2015 nás najdete na NGO Marketu, Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8. Stánek číslo 167. Těšíme se na setkání!!!